Hospodářská správa města Bruntál je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Bruntál, zabývající se správou domů a nemovistostí jak pro svého zřizovatele, tak i pro jiné subjekty (společenství vlastníků, bytová družstva apod.). V současné době spravujeme téměř 1800 bytů a více než 100 nebytových prostor ve městě Bruntál a to jak ve vlastnictví obce, tak i ve vlastnictví soukromých subjektů. Organizace provádí opravy a údržbu bytového fondu v souladu s platnými právními předpisy - § 2235 a dále, Občanského zákoníku a nařízení vlády č. 308/2015 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, který v § 2257 uvádí, že nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Běžnou údržbou se rozumí “udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení, které se provádí obvykle při delším užívání. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně krytin, obkladů stěn a čištění zanesených vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům.” Za drobné opravy se považují například opravy podlahových krytin, částí dveří a oken, výměny zámků, opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálu televizního vysílání, dále pak opravy a výměny bytových měřidel pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. Do výčtu patří také opravy vodovodních baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, dřezů, atd.. Nájemce hradí drobné opravy podle věcného vymezení (opravy konkrétně vyjmenované v § 4) a u ostatních oprav neuvedených v § 4 do výše nákladů 1.000,- Kč na jednu opravu (§ 5). Důležitým ustanovením je finanční limit, který je stanoven maximální částkou 100,- Kč/m2 podlahové plochy za kalendářní rok (§ 6).  Opravy a údržba nebytových prostor je prováděna v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou. Náklady na údržbu a opravy nebytové jednotky, jejichž potřeba vznikla běžným užíváním, revize energetických rozvodných sítí, servis a opravy vestavěného zařízení nebytové jednotky hradí nájemce. Nájemce je povinen dodržovat ustanovení obecně závazných požárních a bezpečnostních předpisů a nese náklady spojené s jejich dodržováním. Provádění stavebních úprav nebo jiných podstatných změn v bytě nebo v nebytovém prostoru jsou přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele, a to i v případě, že si je nájemce provádí na svůj náklad.
Hospodářská správa města Bruntál
© Hospodářská správa města Bruntál 2015 - 2020
Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková org. Požárníků 130/10 792 01  Bruntál IČ 711 97 818 DIČ CZ71197818 Kontakty: tel.č.554 714 820 ID DS: mnikkkd e-mail: hsmb@hsmb.cz
Stále pro Vás máme k dispozici řadu nebytových prostor vhodných zejména k podnikatelské činnosti. Více zde. ------------------------------------------------ Vzhledem k aktuální karanténě, žádáme všechny nájemníky, aby veškeré své požadavky řešili telefonicky nebo mailem, osobní návštěva naší organizace je možná jen po předchozí domluvě. Děkujeme za pochopení. Více zde. Havarijní služba
Kontakty a informace:  
Aktuality  
Příspěvková organizace
Dokumenty a formuláře Volné byty Spolupráce Výběrová řízení Nebytové prostory Kontakty Bytová komise
TOPlist