Dokumenty a formuláře Volné byty Spolupráce Výběrová řízení Nebytové prostory Kontakty Bytová komise Hospodářská správa města Bruntál
© Hospodářská správa města Bruntál 2015 - 2020

Kontakty

Bc. Luděk Holan - ředitel organizace - tel.č.554 230 955 p.Kamila Musilová, tel.č.554 230 962 Předpis nájmu nebytových prostor, změny záloh NP, insolvenční řízení, splátkové kalendáře, hlavní pokladna p.Petr Juračka,tel.č.554 230 956 p.Markéta Hrbáčová, tel.č.554 230 956 Opravy, údržba, havárie, předávání bytů a nebytových prostor p.Jana Komárková, tel.č.554 230 958 Žádosti o přidělení bytů, výměny, podnájmy, přidělení, smlouvy o nájmu p.Kateřina Majtnerová, tel.č.554 230 954 Agenda SVJ, vyúčtování služeb, pokladna SVJ p.Jitka Nepožitková, tel.č.554 230 953 Předpis nájmu bytů, vyúčtování služeb, SIPO p.Jana Vaculíková, tel.č.554 230 952 Vedení účetnictví, fakturace, rozpočty p.Zdeněk Matušinec, tel.č.554 230 957 Realizace investičních akcí a oprav většího rozsahu, správa vybraných budov p.Šárka Grečmalová (zástupce ředitele) tel.č.554 230 951 Rozpočty, exekuční řízení, další odborná agenda p.Radka Dvořáková, tel.č.554 230 963 Mzdová a personální agenda, další odborná agenda
Kontakty