Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Dokumenty a formuláře

Dokumenty a formuláře


Kategorie:Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

Novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.