Naše činnost

Hospodářská správa města Bruntál je příspěvkovou organizací zřízenou městem Bruntál, zabývající se správou domů a nemovitostí jak pro svého zřizovatele, tak i pro jiné subjekty (společenství vlastníků, bytová družstva apod.).V současné době spravujeme téměř 1800 bytů a více než 100 nebytových prostor ve městě Bruntál a to jak ve vlastnictví obce, tak i ve vlastnictví soukromých subjektů.