Drobečková navigace

Úvod > Kontakty

Kontakty

Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková org.
Požárníků 130/10
792 01 Bruntál

IČO: 711 97 818
DIČ: CZ71197818
ID datové schránky: mnikkkd
Bankovní spojení: 20001-525771/0100
E-mail: hsmb@hsmb.cz

E-mail pro zasílání dokumentů a faktur: podatelna@hsmb.cz
Web: www.hsmb.cz

Mgr. Luděk Holan

tel.č.: 554 230 955
e-mail: holan@hsmb.cz

ředitel organizace

Šárka Grečmalová

tel.č.: 554 230 951
e-mail: grecmalova@hsmb.cz

rozpočty, exekuční řízení, další odborná agenda

zástupce ředitele

Petr Juračka

tel.č.: 554 230 956
e-mail: juracka@hsmb.cz

Markéta Hrbáčová

tel.č.: 554 230 956
e-mail: hrbacova@hsmb.cz

opravy, údržba, havárie, předávání bytů a nebytových prostorů

Jana Komárková

tel.č.: 554 230 958
e-mail: komarkova@hsmb.cz

žádosti o přidělení bytů, podnájmy, přidělení, smlouvy o nájmu

Kateřina Majtnerová

tel.č.: 554 230 954
e-mail: majtnerova@hsmb.cz

agenda SVJ, vyúčtování služeb, pokladna SVJ

Jitka Nepožitková

tel.č.: 554 230 953
e-mail: nepozitkova@hsmb.cz

předpis nájmu bytů, vyúčtování služeb, SIPO

Ing. Hana Byrtusová

tel.č.: 554 230 952
e-mail.: byrtusova@hsmb.cz

hlavní účetní

Zdeněk Matušinec

tel.č: 554 230 957
e-mail: matusinec@hsmb.cz

realizace investičních akcí a oprav většího rozsahu, správa vybraných budov

Kamila Musilová

tel.č.: 554 230 962
e-mail: musilova@hsmb.cz

předpis nájmů nebytových prostor, změna záloh NP, insolvenční řízení, splátkové kalendáře, hlavní pokladna

Radka Barcuchová

tel.č.: 554 230 963
e-mail: barcuchova@hsmb.cz

mzdová účetní, personalistka, další odborná agenda

Dodavatelé / Servis

p. Herman

tel.č.: 604 141 136

p. Horák

tel.č.: 604 520 877

voda, topení, odpady

p. Ozsvald

tel.č.: 737 587 507

p. Ručka

tel.č.: 604 524 653

elektropráce

p. Cepek

tel.č.: 605 290 187

p. Hartmann

tel.č.: 734 504 190

plynoinstalace

Bytová komise

Bytová komise Hospodářské správy města Bruntál je poradním orgánem pro rozhodování ve věcech hospodaření s bytovým fondem. Komise je pětičlenná a její členové jsou jmenováni ředitelem organizace.

Členové komise

Radek Zatloukal

místostarosta

Mgr. Renata Rychlíková

zastupitelka

Mgr. Pavla Sohrová

vedoucí oddělení sociálních služeb MěÚ Bruntál

Ing. Eva Mazouchová

vedoucí správního odboru MěÚ Bruntál

Marcela Němcová

zastupitelka

Jana Komárková

zapisovatelka komise

Komise se schází na pravidelných jednáních s četností tří týdnů a řeší veškeré náležitosti týkající se bytové agendy, zejména přidělování bytů, jejich výměny, podnájmy, žádosti o různé výjimky z pravidel.