Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Bruntál
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál 1

Základní účel zřízení - správa domů
Hlavní činnost - správa domů

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace
  Požárníků 130/10
  792 01 Bruntál

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace
  Požárníků 130/10
  792 01 Bruntál

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí a středa, 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
  pokladní hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 554 230 955

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.hsmb.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace
  Požárníků 130/10
  792 01 Bruntál

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  hsmb@hsmb.cz

 • 4.8 Datová schránka

  mnikkkd

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 20001-525771/0100

6. IČO

71197818

7. DIČ

CZ71197818

Jsme plátci DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: hsmb@hsmb.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): mnikkkd

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace Požárníků 130/10 792 01 Bruntál

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel organizace, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.